JPP MACHINE & TOOLS CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ : 261 บางบอน 3 ซอย 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

สาขาที่ 1 : 28 หนองระแหง 4 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์02-998-2211, 02-966-8969 แฟกซ์ 02-4044048

มือถือ : 081-886-6838, 061-668-8182, 061-6181138, 061-7393821

            066-113 0710, 084-6568891

อีเมล์ : sales1@jppmachine.com

แผนที่สำหนักงานใหญ่

แผนที่สาขา