เม็ดมีดมิลลิ่ง

ACP200 AXMT123504PEER-G 10 SUMITOMO

เม็ดมีดมิลลิ่ง

ACP200 AXMT123504PEER-H 10 Sumitomo

เม็ดมีดมิลลิ่ง

ACP200 AXMT170504PEER-G 10 Sumitomo

เม็ดมีดมิลลิ่ง

APMT1135PDER-H2 VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

APMT1135PDER-M2 VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

APMT1604PDER-H2 VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

APMT1604PDER-M2 VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

BDMT 170412ER-JT Kyocera

เม็ดมีดกลึง

CCGT 120402L-A3 Kyocera

เม็ดมีด

CCMT09T302HQ Kyocera

เม็ดมีดกลึง

CNMG120404-MA CNMG431MA VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

CNMG120408-MA CNMG432MA VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

CY250 CCMT060204 Hitachi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

CY250 CPMT090204Z Hitachi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

CY250 RDMT0802M0TN Hitachi

เม็ดมีดกลึง

DCMT070202GK DCMT21505GK PR1125 Kyocera

เม็ดมีดกลึง

DCMT070204HQ DCMT2151HQ TN60 Kyocera

เม็ดมีดกลึง

DCMT11T304 DCMT32.51 UE6020 Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16ERAG60 US735 Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16ERAG60 VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16ERG60-S VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16IRA60-S VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16IRAG60-S VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16IRG60-S VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

SEEN 1504 AFTNI Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

SNMN120408 SNMN432 F5010 Mitsubishi

เม็ดมีด

SNMN43ZTN-THAI N308 Tungaloy

เม็ดมีดมิลลิ่ง

SOMT12T320PEER-FT VP15TF Mitsubishi