เม็ดมีดมิลลิ่ง

ACP200 AXMT123504PEER-G 10 SUMITOMO

เม็ดมีดมิลลิ่ง

ACP200 AXMT123504PEER-H 10 Sumitomo

เม็ดมีดมิลลิ่ง

ACP200 AXMT170504PEER-G 10 Sumitomo

เม็ดมีดมิลลิ่ง

APMT1135PDER-H2 VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

APMT1135PDER-M2 VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

APMT1604PDER-H2 VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

APMT1604PDER-M2 VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

BDMT 170412ER-JT Kyocera

เม็ดมีดมิลลิ่ง

CY250 CCMT060204 Hitachi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

CY250 CPMT090204Z Hitachi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

CY250 RDMT0802M0TN Hitachi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

SEEN 1504 AFTNI Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

SNMN120408 SNMN432 F5010 Mitsubishi

เม็ดมีดมิลลิ่ง

SOMT12T320PEER-FT VP15TF Mitsubishi