เม็ดมีดกลึง

CCGT 120402L-A3 Kyocera

เม็ดมีดกลึง

CNMG120404-MA CNMG431MA VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

CNMG120408-MA CNMG432MA VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

DCMT070202GK DCMT21505GK PR1125 Kyocera

เม็ดมีดกลึง

DCMT070204HQ DCMT2151HQ TN60 Kyocera

เม็ดมีดกลึง

DCMT11T304 DCMT32.51 UE6020 Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16ERAG60 US735 Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16ERAG60 VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16ERG60-S VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16IRA60-S VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16IRAG60-S VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

MMT16IRG60-S VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

SPGN090304 UTi20T SPG321 Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

TCMT16T304HQ Kyocera

เม็ดมีดกลึง

TKN3 TN90 Kyocera

เม็ดมีดกลึง

TNMG160404-MA TNMG331MA VP15TF Mitsubishi

\

เม็ดมีดกลึง

TNMG160408-MH TNMG332MH UC5115 Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

TNMG160408-MK TNMG332MK MC5015 Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

TPMT110304HQ TPMT221HQ CA525 Kyocera

เม็ดมีดกลึง

VBMT160408HQ VBMT332HQ CA525 Kyocera

เม็ดมีดกลึง

WNMG080404-MA WNMG431MA VP15TF Mitsubishi

เม็ดมีดกลึง

WNMG080412PS WNMG433PS CA525 Kyocera