เครื่องมือวัด

2D Vision Measuring Machine

ASD4- universal linear scales ASD4- universal linear sc...

เครื่องมือวัด

AV-2 ADJUSTABLE ANGLE BLOCKS

Use for drilling, milling, grinding and set-up applicat...

BC20-L lathe DRO The BC20-L is a dedicated lathe specif...

BC20-M milling DRO The BC20-M is a dedicated Milling sp...

LIVE CENTER

CNC Live Center

เครื่องมือวัด

Dial Bore Gauge

 

ME-1020 ME-420 ME-1010

ME-1020 ME-420 ME-1010

ME-1020 ME-420 ME-1010

Technical Parameter of Sensor Model: MFC-50 Measurement...

เครื่องมือวัด

NH-50A Z-Axis Preset Gauge

Model: NH-50A Feature: 1.For setting tool length on mac...

เครื่องมือวัด

NH-50B Z-Axis Scale Zero Setters With Magnetic

Feature: For setting tool length on machining centers/l...

Product Description: Normal type lathe live center, mad...

Optical Edge Finder OP-20(แบบเสีียง) Optical Edge Finde...

Optical Edge Finder OP-20(แบบเสีียง) Optical Edge Finde...

LIVE CENTER

Revolving Center

เครื่องมือวัด

SF-3020A 2D Vision Measuring Machine

Taiwan Newell Non-Magnetic Edge Finder 10mm Feature:   ...

ลีเนียร์ สเกล

TOP20-L Lathe DRO

TOP20-L lathe DRO The TOP20-L is a dedicated lathe spec...

ลีเนียร์ สเกล

TOP20-M Milling DRO

TOP20-M milling DRO The TOP20-M is a machine shop dedic...

**เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความเป็นแม่เหล็ก เพราะจะไม่ดูด...

**เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความเป็นแม่เหล็ก เพราะจะไม่ดูด...

เครื่องมือวัด

ZOP-50 Z-Axis Scale Zero Setters With Electro-Optical

Model: ZOP-50 Feature: Height:50mm With Magnetic Base T...