ด้ามจับเครื่องมือกัดกลึงใส

445 45˚ Face Milling Cutter

ด้ามจับเครื่องมือกัดกลึงใส

APX12 High-Speed Rough Endmill

ด้ามจับเครื่องมือกัดกลึงใส

BAP300R High Speed Right Angle Milling Cutter Shank

Collet Chuck

BT Collet Chuck / ER

Collet Chuck

BT DCM Milling Chuck

 

ด้ามจับเครื่องมือกัดกลึงใส

CAP300R High-Speed Rough Endmill

ด้ามจับเครื่องมือกัดกลึงใส

CAP400R High-Speed Rough Endmill

ด้ามจับเครื่องมือกัดกลึงใส

CRS Radius Endmill

ด้ามจับเครื่องมือกัดกลึงใส

Dimple Bar

External Tool Holders

ECLN External Turning Tool Holder

External Tool Holders

EDJN External Turning Tool Holder

ด้ามจับเครื่องมือกัดกลึงใส

EMRW Rounded Corner End Milling Holder

อุปกรณ์จับทูล

ER Collet Clamping Nuts

External Tool Holders

ETJN External Turning Tool Holder

External Tool Holders

EWLN External Turning Tool Holder

ด้ามจับเครื่องมือกัดกลึงใส

FP 75˚ Face Milling Cutter

External Tool Holders

KGM Grooving/Cutting Off Holder

ด้ามจับเครื่องมือกัดกลึงใส

KTKB Parting Off Holder

External Tool Holders

KTKH Grooving/Cutting Off Holder

External Tool Holders

MDJN External Turning Tool Bar