ปากกาจับชิ้นงาน

Fixed Angle Vise

ปากกาจับชิ้นงาน

Hydraulic Machine Vise (Built-In Type)

ปากกาจับชิ้นงาน

K-Type Milling Vise

ปากกาจับชิ้นงาน

MC Universal Powerful-Type Precision Vise