เครื่่องกลึง CNC

CK Series CNC Lathe

เครื่่องกลึง CNC

เครื่องกลึงซีเอ็นซี