เครื่องพับแผ่นโลหะไฮดรอลิก

2-PBK Series CNC Hydraulic Press Brake

เครื่องจักรงานโลหะ

เครื่องพับแผ่นโลหะไฮดรอลิค