เครื่องตัดแผ่นโลหะกิโลดิน

HG6x2500 เครื่องตัดแผ่นโลหะ ไฮดรอลิก กิโลดิน

เครื่องตัดแผ่นโลหะกิโลดิน

HG6x3200 เครื่องตัดแผ่นโลหะ ไฮดรอลิก กิโลดิน

เครื่องตัดแผ่นโลหะกิโลดิน

เครื่องตัดเหล็กแผ่น ไฮดรอลิค กิโลดิน