เครื่องตัดแผ่นโลหะ

Electric Driven Shear Q11

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

ES Shearing Machine

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

Foot Shear