เครื่องตัดแผ่นโลหะสวิงปีม

HSH6x2500 เครื่องตัดแผ่นโลหะไฮดรอลิกสวิงบีม

เครื่องตัดแผ่นโลหะสวิงปีม

HSH6x3200 เครื่องตัดแผ่นโลหะไฮดรอลิกสวิงบีม

เครื่องตัดแผ่นโลหะสวิงปีม

เครื่องตัดแผ่นโลหะ สวิงบีมไฮดรอลิก