เครื่องม้วน

4-Roller Rolling Machine

เครื่องม้วน

W11G Rolling Machine