เครื่องจักรขนาดเล็ก

Z5140B/Z5150B/Z5163C/Z5180C Series Square Column Vertical Drilling Machine

เครื่องเจาะ

Z525/Z535 Square Column Vertical Drilling Machine